Primaria Ovidiu – Anunt concurs Centrul Cultural Elena Roizen

Primăria orașului Ovidiu, cu sediul în localitatea Ovidiu, str.Sănătății nr.7, județul Constanța, organizează concurs pentru ocuparea unui post de natură contractuală vacant din cadrul S.V.S.U.compartimentul interventie în data de 18.05.2023, ora 10, proba practică:

Primăria orașului Ovidiu, cu sediul în localitatea Ovidiu, str.Sănătății nr.7, județul Constanța, organizează concurs pentru ocuparea unui post de natură contractuală vacant din cadrul S.V.S.U.compartimentul interventie în data de 18.05.2023, ora 10, proba practică

Muncitor calificat II/conducator ambarcatiuni agrement pe ape interioare

Primăria orașului Ovidiu, organizeaza in data de 17.05.2023- proba scrisa, ora 10, concurs pentru ocuparea unui post contractual de execuție

Primăria orașului Ovidiu, organizeaza in data de 17.05.2023- proba scrisa, ora 10, concurs pentru ocuparea unui post contractual de execuție

Asistent Social, Debutant (Studii superioare), – compartimentul Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara la DPAS orasul Ovidiu, 1 post pe perioadă nedeterminată, cu norma intreaga de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

Primaria Orasului Ovidiu organizează in data de 26.04.2023 (proba scrisa, ora 10)

Primaria Orasului Ovidiu organizează in data de 26.04.2023 (proba scrisa, ora 10), un concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de executie vacante, pe o perioada nedeterminata, cu durata normala a timpului de munca de 8 ore /zi si 40 de ore /saptamana, având în vedere prevederile 618 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

Inspector, clasa I, grad principal, COMPARTIMENT AMENAJAREA TERITORIULUI, ARHITECTURĂ URBANĂ – 425245 

Inspector, clasa I, grad superior, COMPARTIMENT AMENAJAREA TERITORIULUI, ARHITECTURĂ URBANĂ – 508859 

–  Inspector, clasa I, grad asistent, COMPARTIMENT CONTABILITATE – 237096

Primăria orașului Ovidiu, cu sediul în localitatea Ovidiu, str.Sănătății nr.7, județul Constanța, organizează în data de 30.03.2023, ora 10, proba practică, concurs pentru ocuparea unor posturi de natură contractuală vacante din cadrul Biroului Gospodărie orășenească

Primăria orașului Ovidiu, cu sediul în localitatea Ovidiu, str.Sănătății nr.7, județul Constanța, organizează în data de 30.03.2023, ora 10, proba practică, concurs pentru ocuparea unor posturi de natură contractuală vacante din cadrul Biroului Gospodărie orășenească

Asistent Social Debutant Ovidiu

Primăria oraşului Ovidiu, organizeaza in data de 21.03.2023- proba scrisa, ora 10, concurs pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentuluicadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul. bugetar plătit din fonduri publice

Asistent Social, Debutant (Studii superioare)