EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 18 august 2000

*) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 2 din 17 ianuarie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 18 ianuarie 2000, dându-se textelor o noua numerotare.
Legea nr. 61 din 27 septembrie 1991 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 27 septembrie 1991 şi a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 24 ianuarie 1997.

ART. 1
Pentru asigurarea climatului de ordine şi liniste publica necesar desfăşurării normale a activităţii economice şi social-culturale şi promovarea unor relaţii civilizate în viata cotidiana, cetăţenii sunt obligaţi sa aibă un comportament civic, moral şi responsabil, în spiritul legilor tarii şi al normelor de convieţuire socială.
ART. 2
Constituie contravenţie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa fie considerate infracţiuni:
1) săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi, obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenta impotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natura sa tulbure ordinea şi liniştea publica sau sa provoace indignarea cetăţenilor ori sa lezeze demnitatea şi onoarea acestora sau a instituţiilor publice;
2) constituirea unui grup format din trei sau mai multe persoane, în scopul de a săvârşi acţiuni ilicite, contrare ordinii şi liniştii publice şi normelor de convieţuire socială, precum şi actele de încurajare sau sprijinire, sub orice forma, a unor astfel de grupuri de persoane, care incita la dezordine socială;
3) apelarea, în mod repetat, la mila publicului, de către o persoana apta de munca, precum şi determinarea unei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte;
4) aruncarea asupra unei persoane, construcţii sau asupra unui mijloc de transport cu obiecte de orice fel, cu substanţe inflamante, iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, corosive sau care murdaresc, dacă nu s-au produs vătămări ale integrităţii corporale sau sănătăţii ori pagube materiale;
5) organizarea, îngăduirea sau participarea la jocuri de noroc – altele decât cele autorizate potrivit legii – de natura sa lezeze bunele moravuri;
6) atragerea de persoane, sub orice forma, săvârşită în localuri, parcuri, pe străzi sau în alte locuri publice în vederea practicării de raporturi sexuale cu acestea spre a obţine foloase materiale, precum şi îndemnul sau determinarea, în acelaşi scop, a unei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte;
7) acceptarea sau tolerarea practicării faptelor prevăzute la pct. 6) în hoteluri, moteluri, campinguri, baruri, restaurante, cluburi, pensiuni, discoteci sau în anexele acestora de către patronii sau administratorii ori conducătorii localurilor respective;
8) portul, fără drept, în locurile şi împrejurările în care s-ar putea primejdui viata sau integritatea corporală a persoanelor ori s-ar putea tulbura ordinea şi liniştea publica, al cutitului, pumnalului, sisului, boxului, castetului ori al altor asemenea obiecte fabricate sau confectionate anume pentru tăiere, impungere sau lovire, precum şi folosirea în asemenea locuri sau împrejurări a armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a obiectelor de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice ori a dispozitivelor pentru socuri electrice;
9) importul sau procurarea din ţara, în vederea comercializării, de arme cu aer comprimat sau cu gaze comprimate care imprima proiectilului o viteza mai mare de 220 m/s. Se exceptează de la aceasta prevedere armele cu aer comprimat sau cu gaze comprimate destinate pentru a fi folosite la antrenamente şi competitii de către Federaţia Romana de Tir, de cluburile şi asociaţiile sportive cu secţii de tir, afiliate la aceasta federatie, care pot dobândi, deţine şi folosi arme din aceasta categorie conform standardelor sportive internaţionale;
10) comercializarea armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a arbaletelor, arcurilor pentru tir, pescuit sau vanatoare în alte locuri decât în magazinele autorizate sa efectueze operaţiuni cu arme de foc şi muniţii;
11) vânzarea armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a arbaletelor, arcurilor pentru tir, pescuit sau vanatoare persoanelor care nu au împlinit varsta de 18 ani, persoanelor care au săvârşit acte de violenta menţionate în cazierul judiciar, precum şi persoanelor care suferă de boli neuropsihice menţionate în certificatul de sănătate eliberat de policlinica teritorială;
12) netinerea evidentei de către magazinele autorizate a cumparatorilor armelor prevăzute la pct. 10) în registre speciale, vizate de organele de poliţie, în care vor fi menţionate datele de stare civilă, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate ale cumpărătorului, numărul cazierului judiciar, numărul certificatului de sănătate neuropsihica, cu denumirea policlinicii teritoriale, precum şi caracteristicile armei vândute.
Dacă cumpărătorul este titular al unui permis de arma, este scutit de obligaţia de a prezenta cazierul judiciar şi certificatul de sănătate neuropsihica, iar dacă cumpărătorul este titular al unui permis de conducere, acesta este obligat sa prezinte numai cazierul judiciar;
13) alarmarea publicului, a organelor specializate pentru a interveni în caz de pericol ori a organelor de menţinere a ordinii publice, prin darea semnalelor de pericol sau, după caz, prin solicitarea intervenţiei la fata locului, fără motiv întemeiat;
14) întreruperea curentului electric sau stingerea, fără drept, a lampilor ce servesc la iluminatul public pe străzi, în parcuri, sali de spectacol sau în alte locuri publice;
15) pătrunderea, cu încălcarea normelor legale de acces, în sediile autorităţilor publice centrale şi locale, instituţiilor publice, instituţiilor de învăţământ şi spaţiilor aparţinând acestora, indiferent de destinaţia lor, regiilor autonome, societăţilor comerciale, partidelor sau altor formaţiuni politice, organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, ambasadelor şi reprezentantelor altor state ori ale organizaţiilor internaţionale de pe teritoriul României, precum şi ocuparea fără drept a terenurilor aparţinând ambasadelor şi reprezentantelor sau a terenurilor situate în perimetrul acestora ori refuzul de a le părăsi la cererea organelor de ordine;
16) scrierea sau desenarea, fără drept, pe pereţii clădirilor, pe garduri sau pe obiecte de folosinta comuna aflate în locuri publice, deteriorarea prin orice mijloc a acestora, precum şi dezlipirea sau distrugerea, fără drept, a reclamelor, anunţurilor şi afiselor legal expuse în locuri anume destinate;
17) nerespectarea măsurilor de ordine sau a regulilor stabilite pentru buna desfăşurare a manifestărilor culturalsportive;
18) deteriorarea, ridicarea sau mutarea, fără drept, a semnelor sau indicatoarelor de orientare turistica şi rutiera ori a celor care semnaleaza existenta unui pericol pentru viata persoanelor;
19) lăsarea în libertate ori fără supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri;
20) refuzul consumatorului de a părăsi un local public în care se consuma băuturi alcoolice, după ora de închidere sau la cererea indreptatita a unui salariat al localului;
21) servirea consumatorilor cu băuturi alcoolice în localurile publice şi în afară acestora, în zilele şi la orele când, potrivit dispoziţiilor legale, acestea sunt închise sau este interzisă desfacerea băuturilor alcoolice ori după ora de închidere stabilită prin autorizaţia de funcţionare;
22) servirea cu băuturi alcoolice în localuri publice şi în afară acestora pe timpul desfăşurării adunărilor publice, grevelor, manifestărilor sportive sau altor asemenea întruniri publice, în imediata apropiere, precum şi consumul de băuturi alcoolice în astfel de condiţii de către participanţi;
23) desfacerea băuturilor alcoolice sau comercializarea acestora în spaţii amenajate la intrarea sau în curţile spitalelor şi ale altor unităţi sanitare, centrelor de plasament al minorilor, unităţilor sau instituţiilor de învăţământ, pe trotuarele sau aleile de acces ale acestora, precum şi în bufetele de incinta din aceste locuri sau în spaţii productive;
24) servirea cu băuturi alcoolice, în localurile publice, a consumatorilor aflaţi în vădită stare de ebrietate, precum şi a minorilor;
25) consumul de băuturi alcoolice pe străzi, în parcuri, sali de spectacole, stadioane sau în alte locuri publice;
26) provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri sau localuri publice;
27) neasigurarea de către responsabili sau patroni, prin personal propriu sau specializat, a ordinii publice în localuri publice, hoteluri, moteluri, campinguri, cluburi, pensiuni, discoteci şi în alte locuri de distractie sau de agrement pe care le conduc, precum şi refuzul acestora de a acorda sprijin organelor în drept pentru restabilirea în locurile respective a ordinii publice sau pentru luarea măsurilor impotriva persoanelor care au încălcat legea;
28) tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigate sau larma;
29) tulburarea liniştii locatarilor între orele 22,00-8,00, prin producerea de zgomote, larma sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice situate în imobile cu destinaţia de locuinţe sau în imediata vecinătate a acestora;
30) alungarea din locuinta comuna a soţului sau sotiei, a copiilor, precum şi a oricărei alte persoane aflate în întreţinere;
31) nerespectarea măsurilor de ordine luate de organele competente în caz de calamitati naturale sau alte pericole publice;
32) nerespectarea măsurii de suspendare, dispusă conform dispoziţiilor art. 3 alin. 2 şi 3;
33) refuzul unei persoane de a da relaţii pentru stabilirea identităţii sale, de a se legitima cu actul de identitate sau de a se prezenta la sediul poliţiei, la cererea ori la invitaţia justificată a organelor de urmărire penală sau de menţinere a ordinii publice, aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
34) împiedicarea sub orice forma a organului de urmărire penală sau de menţinere a ordinii publice de a-şi îndeplini obligaţiile de serviciu privind legitimarea sau conducerea unei persoane la sediul poliţiei ori al altui organ de stat de a lua măsurile necesare pentru menţinerea ori restabilirea ordinii publice;
35) îndemnul sub orice forma al minorilor la săvârşirea de contravenţii;
36) neluarea de către părinţi sau de către persoanele cărora li s-a încredinţat spre creştere şi educare un minor în varsta de pana la 16 ani sau care au în îngrijire un alienat ori debil mintal a măsurilor necesare pentru a-l impiedica de la fapte de vagabondaj, cerşetorie sau prostituţie;
37) lăsarea fără supraveghere a unui bolnav mintal periculos, de către persoanele care au îndatorirea de a-l îngriji sau de a-l păzi, precum şi neanuntarea organelor sanitare sau ale poliţiei în caz de scăpare de sub paza sau supraveghere.
ART. 3
Contravenţiile prevăzute la art. 2 se sancţionează după cum urmează:
a) cu amenda de la 80.000 lei la 400.000 lei, cele prevăzute la pct. 3), 4), 13), 16), 19), 20), 24), 25), 33), 36) şi 37);
b) cu amenda de la 150.000 lei la 800.000 lei sau cu închisoare contravenţională de la 15 zile la 3 luni, cele prevăzute la pct. 1), 14), 18), 23), 26), 28), 30) şi 34);
c) cu amenda de la 400.000 lei la 2.000.000 lei sau cu închisoare contravenţională de la o luna la 6 luni, cele prevăzute la pct. 2), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15), 17), 21), 22), 27), 29), 31) şi 35);
d) cu amenda de la 1.500.000 lei la 3.000.000 lei sau cu închisoare contravenţională de la 3 luni la 6 luni, fapta prevăzută la pct. 32).
În cazul săvârşirii contravenţiilor prevăzute la art. 2 pct. 7), 22) şi 27) se dispune şi măsura suspendării activităţii localului public pe o perioada cuprinsă între 10 şi 30 de zile.
În cazul repetarii contravenţiilor prevăzute la art. 2 pct. 21), 23), 24) şi 29) se dispune, de asemenea, măsura suspendării activităţii localului public pe o perioada cuprinsă între 10 şi 30 de zile.
În cazul săvârşirii contravenţiei prevăzute la art. 2 pct. 32) se dispune retragerea autorizaţiei de funcţionare a localului public.
Suspendarea activităţii localului public ori retragerea autorizaţiei de funcţionare a acestuia se dispune de către organul care a eliberat autorizaţia, la propunerea organului constatator, căruia i se comunica în scris măsura luată, în termen de 5 zile de la data sesizării.
În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 2 pct. 35), 36) şi 37), sesizarea se poate face şi de către organele de ocrotire socială.
Sancţiunea amenzii poate fi aplicată şi persoanei juridice.
ART. 4
Sancţiunea închisorii contravenţionale poate fi aplicată minorilor numai dacă au împlinit varsta de 16 ani; în acest caz limitele sancţiunii prevăzute în prezenta lege se reduc la jumătate.
În cazul minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani se aplica prevederile Legii privind regimul ocrotirii unor categorii de minori.
ART. 5
Dacă o persoana a săvârşit mai multe contravenţii, constatate prin acelaşi proces-verbal, în cazul în care pentru toate faptele sau numai pentru unele dintre ele s-a stabilit sancţiunea închisorii contravenţionale, se va aplica o singura sancţiune, care nu va putea depăşi 6 luni, iar dacă contravenientul este un minor care a împlinit 16 ani, sancţiunea aplicată nu va depăşi 3 luni.
ART. 6
Sunt supuse confiscării lucrurile care au servit la săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 2 pct. 4), 5) şi 8), dacă sunt ale contravenientului, precum şi lucrurile dobândite prin săvârşirea contravenţiilor, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate.
În cazul contravenţiei prevăzute la art. 2 pct. 30) este necesară plângerea partii vătămate. Retragerea plângerii ori împăcarea părţilor inlatura răspunderea făptuitorului. Organele constatatoare sunt abilitate sa restabileasca situaţia anterioară.
ART. 7
Contravenţiile se constata de către primar, împuterniciţii acestuia, de către ofiţerii sau subofiterii de poliţie ori de către ofiţerii, maistrii militari, subofiterii sau militarii din jandarmerie, angajaţi pe baza de contract.
În cazul contravenţiilor pentru care legea prevede sancţiunea amenzii, agentul constatator, o data cu constatarea aplica şi sancţiunea.
ART. 8
Impotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor prin care s-a aplicat sancţiunea amenzii se poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicarea acestuia.
ART. 9
Plângerea impotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se soluţionează de judecătorie.
ART. 10
În cazul contravenţiilor pentru care legea prevede şi sancţiunea închisorii contravenţionale, dacă agentul constatator apreciază ca sancţiunea amenzii este îndestulătoare, aplica amenda, procedând potrivit dispoziţiilor Legii privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.
În caz contrar, procesul-verbal de constatare se trimite de îndată judecătoriei în a carei raza teritorială a fost săvârşită contravenţia. Ministrul justiţiei poate dispune ca în municipiul Bucureşti soluţionarea unor asemenea cauze sa se facă la anumite judecătorii.
Dacă identitatea sau domiciliul făptuitorului nu poate fi stabilit şi exista temere de dispariţie a acestuia, organul de poliţie va conduce de îndată pe făptuitor înaintea instanţei de judecata. În situaţia în care trimiterea nu se va putea face de îndată, organul de poliţie, pe baza unui proces-verbal motivat, va putea retine contravenientul, pe care îl va inainta instanţei de judecata în cel mult 24 de ore de la constatarea contravenţiei.
Judecarea cauzei va avea loc şi în zilele nelucrătoare.
ART. 11
În cazul proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor, întocmite de organele primăriilor şi ale jandarmeriei, fata de care se apreciază ca sancţiunea amenzii este neîndestulătoare, procesul-verbal de constatare se trimite de îndată celui mai apropiat organ de poliţie pentru ca acesta, dacă este cazul, sa îl retina pe făptuitor şi sa îl înainteze instanţei de judecata.
ART. 12
Preşedintele judecătoriei fixează termen de urgenta, cu citarea contravenientului.
Agentul care a constatat contravenţia sau organul din care acesta face parte nu se citeaza.
În situaţia în care contravenientul este reţinut, cauza se judeca în ziua sesizării instanţei, în afară de cazul în care este necesară administrarea unor probe. În acest caz, judecarea se va face în cel mult 5 zile, contravenientul putând fi arestat preventiv pe baza mandatului emis de instanta.
ART. 13
Completul de judecata este format dintr-un singur judecător.
În cazul în care contravenientul este reţinut, este arestat sau este minor, participarea procurorului la judecata este obligatorie. Totodată, se va asigura acestora asistenta juridică necesară, în condiţiile legii. Instanta va dispune citarea părinţilor sau a reprezentantului legal al minorului.
Instanta se pronunţa asupra legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal şi, după caz, aplica sancţiunea şi ia măsura confiscării ori anulează procesul-verbal.
ART. 14
Hotărârea instanţei de judecata este executorie.
Contravenientul poate cere reexaminarea cauzei în termen de 24 de ore de la pronunţare, dacă a fost prezent la dezbateri, sau de la comunicare, dacă a fost lipsa.
Procurorul poate cere reexaminarea cauzei în termen de 24 de ore de la pronunţare.
Cererea de reexaminare se soluţionează în termen de 3 zile de aceeaşi instanta, în complet format din 2 judecători.
Preşedintele judecătoriei poate suspenda, pana la soluţionare, executarea sancţiunii aplicate.
Hotărârea data în cererea de reexaminare este definitiva.
ART. 15
Executarea hotărârii judecătoreşti, în ceea ce priveşte închisoarea contravenţională, se face potrivit dispoziţiilor Codului de procedura penală, care se aplica în mod corespunzător.
Sancţiunea închisorii contravenţionale se executa în arestul poliţiei sau în locuri anume destinate ale penitenciarelor, stabilite de ministrul justiţiei.
În timpul executării închisorii contravenţionale, cei sancţionaţi sunt obligaţi sa presteze activităţi de interes public, pentru care sunt apţi. Regimul de executare a închisorii contravenţionale se stabileşte de lege.
Executarea sancţiunii închisorii contravenţionale se prescrie în termen de un an de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.
ART. 16
Contravenientul are obligaţia sa achite amenda şi sa depună recipisa de achitare a acesteia la organul constatator, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitiva a sancţiunii.
Dacă amenda nu a fost achitată în acest termen, organul din care face parte agentul constatator va sesiza instanta de judecata pe raza căreia s-a săvârşit contravenţia, în vederea transformarii amenzii în închisoare contravenţională.
Instanta fixează termen de urgenta, cu citarea contravenientului, procedând la transformarea amenzii în închisoare contravenţională.
Pentru motive temeinice, în mod excepţional, instanta poate acorda un nou termen de plata de cel mult 30 de zile sau poate dispune eşalonarea plăţii într-un termen de cel mult 3 luni.
Dacă amenda nu a fost achitată de către contravenient pana la expirarea termenului fixat şi se constata ca acesta se sustrage cu rea-credinţa, instanta va dispune transformarea acesteia în închisoare contravenţională, ţinând seama de partea din amenda rămasă neachitata.
Transformarea amenzii în închisoare contravenţională se va face socotind o zi de închisoare pentru o suma stabilită şi reactualizata prin hotărâre a Guvernului, fără a se putea depăşi maximul special al închisorii contravenţionale prevăzute ca sancţiune alternativa la contravenţia săvârşită.
Pentru contravenţiile săvârşite de minorii care au împlinit 16 ani, maximul închisorii contravenţionale, rezultat prin transformarea amenzii, nu poate depăşi 3 luni.
Instanta va inceta acţiunea de transformare a amenzii în închisoare contravenţională în situaţia în care contravenientul achită amenda pana la pronunţarea hotărârii.
ART. 17
În cazul în care contravenţiile prevăzute în prezenta lege sunt săvârşite de un militar, procesul-verbal de constatare se trimite comandantului unităţii din care face parte contravenientul, spre a i se aplica, dacă procesul-verbal este întemeiat, sancţiuni potrivit Regulamentului disciplinei militare.
În situaţia în care contravenientul este incorporat pentru îndeplinirea serviciului militar înainte de pronunţarea hotărârii judecătoreşti ori înainte de începerea executării sancţiunii închisorii contravenţionale, procesul-verbal sau, după caz, hotărârea se trimite, de asemenea, comandantului unităţii din care face parte contravenientul, spre a i se aplica o sancţiune potrivit Regulamentului disciplinei militare.
ART. 18
Dispoziţiile prezentei legi se intregesc cu prevederile Legii privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia dispoziţiilor privind plata a jumătate din minimul amenzii.
ART. 19
Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 153 din 24 martie 1970 pentru stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii privind regulile de convieţuire socială, ordinea şi liniştea publica, art. 6 din Decretul nr. 76 din 15 iulie 1975, precum şi orice alte dispoziţii contrare.