1. Construire imobil P+1E cu destinația de creșă cu program prelungit in orașul Ovidiu, județul Constanta

Proiectul “Construire imobil P+1E cu destinația de creșă cu program prelungit in orașul Ovidiu, județul Constanta”, cod SMIS 122740, este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de Investiții 10.1: Investițiile in educație si formare, inclusiv in formare profesională, pentru dobândirea de competențe si învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație si formare, Obiectiv Specific 10.1A: Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii si învățământului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii (antepreșcolar) si învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului școlar.

Până la finalul perioadei de implementare a proiectului urmează a se realiza o construcție P+1E cu destinația creșă cu program prelungit (învățământ antepreșcolar), de care vor beneficia pana la 40 de copii cu vârstă pana la 3 ani, amenajarea/dotarea creșei cu program prelungit pentru un număr de 40 de copii și asigurarea sustenabilității acesteia pe termen lung. Terenul propus pentru realizarea investiției are o suprafață de 246,00 mp si este amplasat in centrul orașului Ovidiu. In plus, crearea unei facilități de îngrijire si educare a copiilor cu vârste intre 0 si 3 ani contribuie la stimularea natalității, respectiv la creșterea populației.

Prin realizarea obiectivului de investiții se creează o creșă cu 40 de locuri pentru copii cu vârstă de pana la 3 ani. Astfel, locuitorii Orașului Ovidiu vor putea beneficia de condiții mai bune oferite de comunitatea locală prin asigurarea infrastructurii necesare pentru învățământul antepreșcolar. Mamele pot, in aceasta situație, merge la serviciu, contribuind la creșterea bugetului familiei si la oferirea unei educații timpurii formale mai bune copiilor lor, realizându-se rolul educației timpurii pentru dezvoltarea optima a copilului.

Până la finalul perioadei de implementare a proiectului, urmează a se realiza o construcție P+1E cu destinația creșă cu program prelungit (învățământ antepreșcolar), de care vor beneficia pana la 40 de copii cu vârstă pana la 3 ani.

Valoare totală a contractului de finanțare nr. 4532/01.07.2019 semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 este de 1.549.760,25 lei inclusiv TVA .

Data începere proiect : 01.07.2019 Data finalizare proiect: 30.04.2022