1. Reabilitare si modernizare străzi in localitatea Poiana, orașul Ovidiu, județ  Constanta” 

Proiectul ”Reabilitare si modernizare străzi in localitatea Poiana, orașul Ovidiu, județ  Constanta” este finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a II-a. Valoarea  totala a investiției conform contractului de finanțare cu nr. 3175/24.04.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice este de 5.804.621,14 lei, urmărindu se reabilitarea și modernizarea unor străzi din localitatea Poiana, oraș Ovidiu. Scopul  prezentului proiect de reabilitare și modernizare a străzilor din localitatea Poiana, județul  Constanța este de a îmbunătăți starea de viabilitate a acestuia, pentru o mai bună  desfășurare a traficului, creșterea siguranței în trafic și îmbunătățirea calității mediului  ca urmare a diminuării surselor de poluare, prin realizarea unei suprafețe ce reduce  poluarea sonoră și a aerului. 

Au fost asfaltați 4. 742 ml tronsoane strazi din intravilanul localitatii Poiana, oras  Ovidiu. Străzile, respectiv tronsoanele aferente, care au facut obiectul lucrărilor de reabilitare  și modernizare sunt: Horticolei, Semănătorului, Nufărului, Pinilor, Islaz, Cîmpului, Prelungirea  Albatros, Cerealelor, Potârnichii, Liniștei. Realizarea lucrarilor de asfaltare, reabilitare strazi  vine in întâmpinarea creșterii traficului cât si sporirea sigurantei în circulatia rutiera care  impune eliminarea tuturor inconvenientelor prin realizarea elementelor constructive  caracteristice drumurilor, iar prin realizarea investitiei se va realiza sporirea capacitatii de  circulatie prin marirea fluientei circulatiei, imbunatatirea conditiilor de transport persoane si  marfa si desfasurarea traficuluiui local in conditii de siguranta. 

Lucrările pentru obiectivul de investiții „Reabilitare si modernizare străzi in localitatea Poiana,  orașul Ovidiu, județ Constanta” au fost finalizate la data de 17.09.2020.