1. Proiectul „Imbunatatirea infrastructurii TIC (Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor) in orasul Ovidiu” 

 

– Proiectul ”Imbunatatirea infrastructurii TIC (Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor) in orasul Ovidiu” a fost depus în cadrul Investiției I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), apelul de proiecte PNRR/2022/C10.

-valoare maximă eligibilă a proiectului este de 1.487.123,06 lei fără TVA. 

-Prin implementarea acestui proiect se urmărește realizarea de investiții pentru digitalizarea serviciilor publice prin achiziția de echipamente informatice, achiziția de mobilier urban smart, achiziția de echipamente de supraveghere, pentru a crește calitatea serviciilor publice și gradul de confort al cetățenilor.

 

  1. Proiectul ”Creșterea eficienței energetice a Liceului tehnologic „Ion Podaru” din orașul Ovidiu”
  • Proiectul ”Creșterea eficienței energetice a Liceului tehnologic „Ion Podaru” din orașul Ovidiu” a fost depus în cadrul Investiției I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale, apelul de proiecte PNRR/2022/C10 ;
  • valoare maximă eligibilă a proiectului este de 4.782.501,50 lei fără TVA . 
  • Prin proiect se dorește creșterea eficienței energetice a clădirii liceului” Ion Podaru” și reducerea consumului de energie. 
  •  Proiectul de eficientizare a costurilor energetice permite reabilitarea clădirii care va beneficia de lucrări de eficientizare a costurilor energetice, lucrări de anvelopare a imobilului (lucrări de termoizolare, lucrări pentru eliminarea pierderilor de căldură, înlocuirea ferestrelor/uşilor exterioare, intervenţii la instalaţia de încălzire).
  • Implementarea măsurilor de eficiență energetică pentru cladire va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației, prin: imbunătățirea condițiilor de confort interior, reducerea consumurilor energetice; reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire; reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie, conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie.

  • Proiectul ”Creșterea eficienței energetice a Școlii gimnaziale nr. 2 ”Poet Ovidiu” din orașul Ovidiu”

– Proiectul ”Creșterea eficienței energetice a Școlii gimnaziale nr. 2 ”Poet Ovidiu” din orașul Ovidiu” a fost depus în cadrul Investiției I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale, apelul de proiecte PNRR/2022/C10

– valoare maximă eligibilă a proiectului este de 2.651.169,31 lei fără TVA .

– Prin proiect se dorește creșterea eficienței energetice a clădirii acestei instituții de învățământ și reducerea pe termen lung a consumului de energie.

– Proiectul de eficientizare a costurilor energetice permite reabilitarea clădirii care va beneficia de lucrări de eficientizare a costurilor energetice, lucrări de anvelopare a imobilului (lucrări de termoizolare, lucrări pentru eliminarea pierderilor de căldură, înlocuirea ferestrelor/uşilor exterioare, intervenţii la instalaţia de încălzire).

-Implementarea măsurilor de eficiență energetică pentru cladire va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației, prin: imbunătățirea condițiilor de confort interior, reducerea consumurilor energetice; reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire; reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie, conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie.

 

  1. Proiectul “Creșterea eficienței energetice a Școlii gimnaziale nr. 3, Sat aparținător Culmea, orașul Ovidiu”

Proiectul “Creșterea eficienței energetice a Școlii gimnaziale nr. 3, Sat aparținător Culmea, orașul Ovidiu” a fost depus în cadrul Investiției I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale, apelul de proiecte PNRR/2022/C10 .

valoare maximă eligibilă a proiectului este de 3.355.115,41 lei fără TVA.

Prin proiect se dorește creșterea eficienței energetice a clădirii instituției de învățământ din satul aparținător Culmea și reducerea pe termen lung a consumului de energie.

Proiectul de eficientizare a costurilor energetice permite reabilitarea clădirii care va beneficia de lucrări de eficientizare a costurilor energetice, lucrări de anvelopare a imobilului (lucrări de termoizolare, lucrări pentru eliminarea pierderilor de căldură, înlocuirea ferestrelor/uşilor exterioare, intervenţii la instalaţia de încălzire).

Implementarea măsurilor de eficiență energetică pentru cladire va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației, prin: imbunătățirea condițiilor de confort interior, reducerea consumurilor energetice; reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire; reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie, conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie.

 

  1. Proiectul “Creșterea eficienței energetice a Centrului Cultural ”Elena Roizen” din orașul Ovidiu”

– Proiectul “Creșterea eficienței energetice a Centrului Cultural ”Elena Roizen” din orașul Ovidiu” a fost depus în cadrul Investiției I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale, apelul de proiecte PNRR/2022/C10;

valoare maximă eligibilă a proiectului este de 4.164.998,02 lei fără TVA.

– Prin proiect se dorește creșterea eficienței energetice a clădirii a clădirii Centrului Cultural ”Elena Roizen” și reducerea pe termen lung a consumului de energie .

– Proiectul de eficientizare a costurilor energetice permite reabilitarea clădirii care va beneficia de lucrări de eficientizare a costurilor energetice, lucrări de anvelopare a imobilului (lucrări de termoizolare, lucrări pentru eliminarea pierderilor de căldură, înlocuirea ferestrelor/uşilor exterioare, intervenţii la instalaţia de încălzire), dar și achiziția a 6 stații de încărcare pentru vehicule electrice.

– Implementarea măsurilor de eficiență energetică pentru cladire va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației, prin: imbunătățirea condițiilor de confort interior, reducerea consumurilor energetice; reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire; reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie, conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie.