1. Un risc al managementului integrat și reacții eficiente ale autorităților pentru siguranța civililor”, CIVILSAFETY

Proiectul CIVILSAFETY ”Un risc al managementului integrat și reacții eficiente ale  autorităților pentru siguranța civililor”, cod e-MS ROBG-393 este finanțat in cadrul  Programului de cooperare transfrontaliera INTERREG V-A România-Bulgaria, Axa 3 ”O regiune  sigură”, Obiectivul specific 3.1 Îmbunătățirea managementului comun al riscului in regiunea  transfrontaliera, iar liderul partener al proiectului este reprezentat de Primăria Orașului Ovidiu  având un budget 420 .897,40 euro inclusiv TVA, conform contractelor de finanțare  79748/12.07.2018 si 79746/ 12.07.2018 încheiate cu Ministerul Dezvoltării Regionale si  Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A  Romania Bulgaria. 

Parteneri: 

Liderul Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritoriala Oraș Ovidiu, judetul Constanta, România- – Partenerul 2: Municipalitatea Shabla, districtul Dobrich, Bulgaria. – Partenerul 3: Fundația Idein Development, districtul Ruse, Bulgaria . 

Principalul obiectiv al proiectului este: 

  • de a spori cooperarea transfrontalieră în prevenirea și intervenția de urgență a autorităților; de a dezvolta infrastructuri și servicii comune pentru prevenirea dezastrelor naturale și tehnologice, în concordanță cu dezvoltarea capacității de reacție rapidă la amenințări la adresa sănătății și integrității cetățenilor și a bunurilor, pentru a asigura o zonă sigură, o  dezvoltare durabilă și o creștere a nivelului de trai al populației. 

Obiectivul principal al proiectului ”Un risc al managementului integrat și reacții eficiente ale  autorităților pentru siguranța civililor”- ROBG-393 este de a spori cooperarea transfrontalieră în  prevenirea și intervenția de urgență a autorităților și de a dezvolta infrastructuri și servicii comune  pentru prevenirea dezastrelor naturale și tehnologice, în concordanță cu dezvoltarea capacității de  reacție rapidă la amenințări la adresa sănătății și integrității cetățenilor și a bunurilor, pentru a  asigura o zonă sigură, o dezvoltare durabilă și o creștere a nivelului de trai al populației.  

În cadrul proiectului, UAT Orasul Ovidiu și municipalitatea Shabla au realizat achiziția de  vehicule și echipamente speciale de intervenție care vor îmbunătăți capacitatea de prevenire și  intervenție a autorităților locale în situații de risc și de urgență apărute în zona transfrontalieră. Utilajele oferă o intervenție eficientă a echipelor de voluntari pentru situațiile de urgență ale celor  doua orașe, pentru a reduce efectele situațiilor de urgență cauzate de incendii, inundații, cutremure  si furtuni de zăpadă. 

Municipalitatea Shabla a achiziționat un vehicul special pentru intervenții în situații de inundații  și furtuni de zăpadă și o barcă de salvare, iar UAT Oraș Ovidiu a atribuit contracte de achiziție  pentru furnizarea unui vehicul special pentru stingerea incendiilor, o ambulanță de tip B, un  microbuz transport persoane cu 16 + 1 locuri și o barcă de salvare. Toate echipamentele sunt  prevăzute să fie utilizate în cazuri de urgență, cum ar fi inundații, incendii, cutremure, de către  echipa de voluntarii ai UAT Oraș Ovidiu, împreună cu echipamentele de protecție cu care au fost  dotați. Au fost realizate doua sesiuni comune de instruire de care au beneficiat cei 18 voluntari  pentru situații de urgență (10 voluntari ai Orașului Ovidiu și 8 voluntari ai Municipalității Shabla),  având ca obiect dobândirea de cunoștințe privind asistența în caz de dezastre, tematica salvării  vieților omenești. A fost realizată activitatea de organizare a sesiunilor de informare cu elevii, unde  în cadrul a trei 3 sesiuni de informare au participat în total 150 elevi, cadre didactice și echipa de  voluntari pentru situații de urgență a Primăriei Ovidiu. Echipa de voluntari, instruită și dotată în  proiectul implementat de Primăria Ovidiu, le-a arătat copiilor echipamentele din dotare și vehiculul  de stins incendii, dar și tehnici de salvare. 

Data de începere: 24.07.2018 

Data de încheiere: 23.04.2021