Proiectul LEARN ” Ascultați, educați, acționați și citiți într-o rețea” (ROBG–153)

 

Proiectul LEARN “Listen, Educate, Act and Read in a NETWORK (LEARN)”, cod e-MS ROBG-153, este implementat în parteneriat de catre Primăria comunei Lumina, Primăria comunei Mihail Kogalniceanu si Primăria orașului Ovidiu din județul Constanța şi Primăriile Municipiilor General Toshevo si Kavarna din districtul Dobrich din Republica Bulgaria.  

Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria Axa Prioritară  5 “O Regiune Eficientă”, conform contractului de finanţare nr. 70420/24.05.2017  încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul INTERREG V-A Romania-Bulgaria. Scopul proiectului “Ascultă, Educă-te, Acţionează şi Citeşte într-o Reţea” constă în optimizarea serviciilor de consiliere şi orientare profesională în carieră pentru elevii claselor (VIII-IX-X), prin identificarea preferinţelor şi aptitudinilor acestora faţă de opţiunile de angajare, pentru corelarea cu cerinţele angajatorilor.  Valoare totală a proiectului pentru partenerul UAT Oras Ovidiu este de 34.881,25 Euro  inclusiv TVA .

 

 

Durata: 18 luni

Data de începere:  08.06.2017

Data de încheiere: 07.12.2018