1. Zona de relaxare și agrement in Orașul Ovidiu 

Proiectul „Zona de relaxare și agrement in Orașul Ovidiu”, cod smis 113016, este finanțat în  cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 : „Îmbunătățirea mediului  urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de  investiții 5.2. „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor,  regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie),  reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”.. 

Valoare totală a contractului de finanțare nr. 1897/24.04.2018 este de 6.425.304,96 lei inclusiv  TVA. 

Data începere proiect : 24.04.2018 

Data finalizare proiect 31.07.2020 

Scopul proiectului este creșterea calității vieții prin ridicarea gradului de confort urban și  îmbunătățirea factorilor de mediu în orașul Ovidiu. Până la finalul perioadei de implementare a  proiectului urmează a se realiza 6.754 mp spații verzi, urmărindu-se astfel dezvoltarea zonelor de  recreere și mișcare în aer liber și diversificarea posibilităților de petrecere a timpului liber prin  creșterea suprafețelor de spații verzi din orașul Ovidiu prin :  

 1. Dezvoltarea zonelor de recreere și mișcare în aer liber și diversificarea posibilităților de petrecere a timpului liber:

Masuri: 

-îmbunătățirea condițiilor pentru dezvoltare durabila a orașului prin modernizarea peisagistica a  zonelor urbane, acest lucru ducând la creșterea calității vieții in zona de acțiune a proiectului; -îmbogățirea biodiversitatii prin plantarea unor arbori deosebiți si ornamentali; -instalarea elementelor de mobilier urban (coșuri de gunoi, bănci etc); 

-valorizarea si sensibilizarea populației asupra patrimoniului natural; 

 1. Creșterea suprafețelor de spații verzi din orașul Ovidiu.

Masuri: 

– ameliorarea climatului si a calității aerului datorita creării unei zone răcoroase, umbrite si a măririi cantității de plante ce produc oxigen. 

– menținerea si dezvoltarea funcțiilor de protecție a spatiilor verzi prin ameliorarea calității vegetației in zona. 

– crearea unui mediu sănătos. 

– accesul liber la recreere in cele 2 zone de relaxare si de agrement 

 1. Creșterea numărului beneficiarilor prin diversificarea și creșterea calității serviciilor oferite.

Masuri: 

– crearea unor noi ”centre de interes”, motor pentru organizarea unor activități legate de  turism/artizanat/valorizarea produselor locale. 

– organizarea de spectacole, concerte, expoziții in zona de relaxare creata prin proiect, creșterea atractivității zonei si a fluxului turistic. 

Proiectul este realizat pe doua amplasamente distincte cu funcțiuni adecvate spațiilor verzi și  integrarea acestora într-un ansamblu arhitectural și peisagistic modern, mai exact pe terenul amplasat pe malul lacului Siutghiol, in vecinătatea insulei Ovidiu, intre zonele Debarcader si Parc de 

Recreere, și cel de-al doilea amplasament pe terenul amplasat paralel cu canalul, pe strada 9. Suprafața celor 2 terenuri pe care se realizează proiectul “Zona de relaxare si agrement in orașul Ovidiu” este de  6.574 mp. 

Terenul amplasat pe malul lacului Siutghiol cuprinde următoarele puncte de interes si funcțiuni :  1. Două accese amplasate diametral opus; 

 1. Aleea pietonală amenajată pentru a asigura accesul persoanelor cu dizabilități, asigurându-se  nediscriminarea și tratamentul egal al beneficiarilor; 
 2. Gradina nuferilor, punct de interes creat prin extinderea oglinzii de apa a lacului, într-o alveola.,  4. Zid de sprijin cu fata libera amenajata ca perete de escalada
 3. Amfiteatrul natural, realizat din amenajări ale pantei naturale a terenului cu gradene de odihna  si spatii de circulație , toata suprafață amfiteatrului natural, se va îmbrăca cu rulouri de gazon,  soluție preferata pentru a putea crea pantele de circa 60° ale zonelor ce constituie “spătarele”  gradenelor ,  
 4. Materialul dendricol si floricol, adaptat climei, cu valoare estetică şi ecologică care nu afectează  sănătatea populației şi biosistemele existente deja în zonă
 5. Jocuri din prefabricate termoplastice aplicate pe suprafață din asfalt a aleii, cu diferite simboluri  si dimensiuni care creează un spațiu de joacă educațional diversificat,  
 6. Mobilierul urban – bănci cu si fără mânere, care sa permită apropierea cărucioarelor pentru copii  sau a celor rulante, coșuri de gunoi cu trei compartimente, cișmele/țâșnitori de apa potabila.  Dotările au fost gândite sa poată fi folosite de toți utilizatorii. S-au propus bănci cu doua picioare,  fără brațe, care permit acostarea cărucioarelor si a scaunelor rulante, cat mai aproape de bănci ; 
 7. Plase de relaxare deasupra apei, realizate din structuri metalice ancorate in mal si plase elastice  montate intre elementele structurii,  
 8. Panouri fotovoltaice care asigură cantitatea de energie necesara consumurilor estimate pentru  iluminat,  
 9. Sistemul de irigație, sistemul de iluminat si sistemul de supraveghere video.  Terenul amplasat paralel cu canalul cuprinde următoarele puncte de interes si funcțiuni:  1. Labirintul de vegetație, un joc pentru copii si adulți deopotrivă,  
 10. Spațiul de odihna si relaxare, cuprinde băncile si vegetația de ambianta care creează alveole  si pergole de umbra pentru locurile de odihna,  
 11. Arborii si arbuștii plantați vor fi din specii specifice zonei, rezistente la condițiile climatice, 4. Peluza, realizată prin înierbare
 12. Mobilierul urban – bănci, coșuri de gunoi, cișmele/țâșnitori de apa potabila,  6. Sistemul de irigație, sistem de iluminat si sistemul de supraveghere video.