În conformitate cu dispoziţiile art. 133 alin. 1, art. 134 alin.1, lit.”a” si alin. 3, lit. „a” din OUG nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ raportate la cele ale art.196 alin.1, lit. (b) din acelaşi act normativ, Art. 1   Se convoacă Consiliul Local al...