Depus spre finanțare în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități, program gestionat de către Administrația Fondului pentru Mediu.

Valoare: 2.032.179,89 lei

Descriere: 

Obiectivul principal preconizat a fi indeplinit prin realizarea investitiei, asa cum este mentionat si in Ghidul de finantare al Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități il reprezinta dezvoltarea infrastructutii de alimentare a vehiculelor cu energie electrica. Se vor amplasa 9 statii de reincarcare pe domeniul public al orasului Ovidiu in următoareleor locații:

  • Amplasament 1: Str. Cismelei, orasul Ovidiu judetul Constanta- parcare Parc Faleză
  • Numărul stațiilor de reîncărcare : 2 stații de reîncărcare

  • Amplasament 2 : Str. Națională nr 187 D, orasul Ovidiu judetul Constanta- parcare blocuri CD
  • Numărul stațiilor de reîncărcare : 3 stații de reîncărcare

  • Amplasament 3 : Str Națională nr 60 orașul Ovidiu județul Constanța -parcare sediu vechi primarie
  • Numărul stațiilor de reîncărcare : 2 stații de reîncărcare

  • Amplasament 4 : Zona bl. AM4 -bl. OV7 intre str. Amurgului și str. Poștei, oras Ovidiu- parcare blocuri
  • Numărul stațiilor de reîncărcare : 2 stații de reîncărcare

In conformitate cu prevederile din ghidul de finantare, statiile propuse pe amplasament au, fiecare, urmatoarele caracteristici:

– stația de reîncărcare va fi în conformitate cu cerințele standardului pe părți SR EN IEC 61851 (Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice); 

– stația de reîncărcare va fi echipata cel puțin cu prize și conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din standardul SR EN62196-2, pentru încărcarea în curent alternativ, și cu conectori multistandard, dintre care unul este al sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din Standardul SR EN62196-3, pentru încărcarea în curent continuu;

– stația de reîncărcare va dispune de un acces deschis de management și operare care să permită identificarea locației, monitorizarea în timp real a funcționalității, disponibilității, cantității de energie transferată. De asemenea, acest acces trebuie să permită interconectarea și comunicarea cu alte instalații similare în timp real; 

– asigură un minim de locuri de parcare cel puțin egal cu numărul punctelor de reîncărcare aferente stațiilor solicitate, destinate exclusiv încărcării vehiculelor electrice, marcate cu culoarea verde, cu imaginea din panoul de informare conform ghid de finantare.  Marcajul se va menține pe toată perioada de implementare și monitorizare a proiectului;semnalizarea spatiului in care este instalata statia va fi corespunzatoare si vizibila in concordanta cu standardele europene si nationale in domeniu

Statia va avea 1 Punct de reincarcare ce va permite incarcarea multistandard in curent continuu, la o putere de  50kW a vehiculelor electrice si un punct de reincarcare care permite incarcarea in curent alternativ, la o putere de 22 kW a vehiculelor electrice. Statia de reincarcare va permite incarcarea simultana la puterile declarate. Statia de reincărcare va comunica prin protocol de tip OCPP — Open Charge Point Protocol — minimum 1.5 si va dispune de meniu în limba romană si în limba engleza.